Wat is ‘geluk’?

100 geluk-wetenschappers uit alle hoeken van de wereld hebben geprobeerd om hier antwoord op te geven.

Geluk wordt een steeds belangrijk doel in de moderne maatschappij, maar wat betekent het eigenlijk? Geluk wordt als volgt omschreven: ‘de mate waarin een individu de kwaliteit van zijn leven in het algemeen als gunstig ervaart’. Anders gezegd: hoezeer iemand houdt van het leven dat hij leidt.

Is geluk meetbaar?

Een veel gestelde vraag, op een schaal van 0 tot 10: hoe tevreden ben je deze dagen over je leven? Waarbij 0 uiterst ontevreden en 10 uiterst tevreden is. Er kunnen  kanttekeningen geplaatst worden bij deze vraag, maar die laten we nu achterwege.

Hoe gelukkig zijn we dan?

In Europa zou je wellicht verwachten dat Spanje of Italië hoog scoren vanwege de meeste zon uren, maar Denemarken gaat er met de prijs vandoor. Zij scoren het hoogst op de lijst met hun bruto nationaal geluk met een 8.3. Van alle landen op de wereld scoort Costa Rica het hoogst met een 8.5.  Nederland doet het nog niet zo slecht met een 7.6. In Zimbabwe wil je blijkbaar niet wonen want die scoren het slechtst met een 2.8. De volledige lijst is terug vinden in ‘The world book of happiness’. 

Waardoor zijn we meer of minder gelukkig?

Er is dus vastgesteld dat mensen onderling verschillen in geluk, de vraag is waarom? Verschillende factoren spelen een rol. De stroom van levenservaringen, vooral de positieve en negatieve ervaringen. De ervaringsstroom is een mentale reactie op de loop van de gebeurtenissen in het leven. Dat zijn belangrijke eenmalige gebeurtenissen zoals een huwelijk of migratie, maar ook herhaalde ‘gewone’ gebeurtenissen zoals ’s ochtends opstaan om te genieten van een kop koffie. Gebeurtenissen in iemands leven zijn deels toe te schrijven aan toevallige meevallers of tegenvallers (bijvoorbeeld een ongeluk), maar hangen ook af van de gegeven omstandigheden en mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld minder verkeersongevallen in goed georganiseerde samenlevingen. De kansen op ‘lonende’ en ‘nadelige’ gebeurtenissen zijn dus niet voor iedereen gelijk.

Kwaliteit van de samenleving

Waarom is er zo’n groot verschil in geluk tussen landen? Hoe moderner een samenleving, hoe gelukkiger de burgers zijn in die samenleving. Hoewel modernisering ook gepaard gaat met problemen, zijn de voordelen ervan nog altijd groter. De volgende maatschappelijke kenmerken zijn positief verbonden met geluk: overvloed, economische vrijheid, urbanisering, onderwijs, politieke vrijheid, burgerrechten, tolerantie tegenover minderheden, persoonlijke vrijheid. De sterkste negatieve correlatie is corruptie, gevolgd door ongelijkheid tussen geslacht en inkomensongelijkheid.

Sociale ladder

Wereldwijd bestaat er een positief verband tussen geluk en beroepsaanzien, deelname aan het verenigingsleven, gehuwd zijn en vrienden hebben. Kortom een doel in het leven hebben en veel sociale interacties.

Levenskwaliteit

Er is universeel een positief verband tussen geluk en mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid, interne controle over je eigen leven, het hebben van een sociaal leven en seksuele activiteit.

“Er zijn heel wat middelen, methodes en ideeën om mensen gelukkiger te maken. En het is bewezen dat ze werken! Alleen moeten wij ervoor zorgen dat ze voor iedereen beschikbaar zijn.”

Bron: World Database of Happiness, Veenhoven (2009-2010)